Zemní práce

Zemní práce jsou začátkem každé stavby rodinného nebo jiného domu. Protože nabízíme služby kompletní a profesionální, zemní práce jsou v portfoliu našich služeb samozřejmě také. Realizujeme základy rodinných domů, upravujeme terén dle návrhu architekta, provádíme výkopy jímek, drenáží, bazénů a jezírek.

Máte plány na využití našich služeb, se kterými potřebujete pomoci?

Našim klientům nejen při provádění stavby na klíč také nabízíme kvalitní a komplexní dodávky služeb vlastními pracovníky v oborech:

zemní práce – ruční i strojové výkopy, přemístění výkopu, povrchové úpravy terénu

bourací práce – bourání základů, bourání zdiva a pilířů, bourání stropů a schodišť´, bourání samonosných trámů a průvlaků, bourání podlah, dlažeb, otlučení omítek a obkladů, bourání stavebních konstrukcí a instalačních vedení, vybourání otvorových výplní, prorážení otvorů ve stěnách a ve stropech, vysekání výklenků, kapes a rýh, podchycování stavebních konstrukcí

demoliční práce – od přípravných prací až po realizace demolice a následného odstranění vzniklého odpadu – v souladu s platnými zákony a předpisy

Disponujeme veškerou technikou potřebnou pro provedení výše uvedených prací. Navrhujeme optimální řešení. Klademe důraz na ekologickou nezávadnost. Jsme připraveni plnit nejnáročnější požadavky našich klientů.

Přizvěte nás do výběrového řízení

Provádíme generální dodávku pozemního stavitelství, včetně projekční přípravy.

Kontaktní formulář