Rekonstrukce a přístavba veřejné budovy SOU technické Hlinsko

Dodané služby

Generální dodávka stavby vč. zpěvněných ploch a parkoviště.

Generální dodávka stavby vč. ústředního vytápění, přístavby hliníkové přístavby schodiště, výtah, ZTI, VZT a kamerového systému vč. zabezpečovacích prvků.

Zajímavosti

Galerie