O nás

Díky mnohaletým zkušenostem v oboru pozemního stavitelství můžeme nabídnout pestrou nabídku stavebních činností, a to výstavbu rodinných domů, bytových domů, komerčních objektů, bazénů, stavebních prvků (krby, ploty, sádrokartony, zateplení objektů) a také výstavbu objektů halového charakteru, rekonstrukce RD, BD, koupelen, bytů, revitalizace památkových objektů atp.

Máte plány na využití našich služeb, se kterými potřebujete pomoci?

HISTORIE SPOLEČNOSTI / NÁŠ PŘÍBĚH

Krize ve stavebnictví? Libor Jindřichovský se k ní staví čelem a svou firmu rozšiřuje tak, aby i v těžkých dobách zajistila práci zaměstnancům a kvalitní služby klientům. 23 let jim pomáhá k radosti z bydlení. Jejich spoko­jenost vždy byla, je a bude na prvním místě.

Široká škála nabízených produktů a přesah do několika odvětví zajiš­ťuje Stavební firmě Libor Jindři­chovský stabilitu i kvalitní péči o zákazníky. Nyní význam­ná úspěšná společnost stavěla své základy v roce 1999, kdy ji založil zkušený stavař, zedník, obkladač Libor Jindřichovský. Díky pracovitosti a úsilí se mu dařilo získávat stále větší zakáz­ky. To byl hlavní impuls pro in­vestici do vlastního vybavení a ná­kupu nového rámového lešení Sprint, rozšíření vozového parku, lepší mecha­nizaci a spolupráci s širším týmem staveb­ních odborníků. Tento růst s sebou přinesl i po­třebu kvalitnějšího zázemí společnosti, proto v roce 2007 Libor Jindřichovský vystavěl administrativní budovu s jed­nou bytovou jednotkou a staré skladové prostory v bývalém areálu ČSAD Hlinsko zrekonstruoval a vybudoval zde hlav­ní sklad své stavební firmy.

Portfolio nabízených služeb se ze základních stavebních činností rozšířilo o veškeré pozem­ní a inženýrské stavby, výstavbu rodinných domů, komerč­ních objektů, zemní práce dle požadavků a přání zákazníka, včetně různých výkopů jam, bazénů, přípravy podkladu pod komunikace, práce ve stísněných prostorách, hutnění ploch, odvoz stavebního materiálu, převoz stavební techniky až po prodej štěrku a písku, včetně dopravy. Ukázalo se, že původní investice se vyplatily a přivedly další zakázky i stovky spoko­jených klientů. Proto byla v roce 2008 založena dceři­ná společnost Stavební firma Libor Jindřichov­ský s. r. o., která se soustředila na projekty většího charakteru.

Vedení rozhodně neusnulo na vavřínech, naopak se poohlíželo po dalších vhodných investicích. Volba padla na po­zemky v místní části obce Vy­sočina – Rváčově, které fir­ma po odkupu zasíťovala a po vybudování dopravní infra­struktury nabízela jako sta­vební parcely s možností vý­stavby rodinných domů na klíč. Začátkem roku 2010 Libor Jindři­chovský koupil objekt bývalé Mal­by v Tyršově ulici v Hlinsku včet­ně přilehlého areálu. Objekt prošel celkovou rekonstruk­cí, ale zároveň byl rozšířen o by­tové prostory určené k pronájmu. Nové reprezentativní přízemí se stalo moder­ním zázemím obou společností. O pro­nájem bytů se začalo starat středisko JINDŘICHOVSKÝ APARTMENTS, které je součástí Stavební firmy Libor Jindřichovský – fyzické osoby, která zača­la nabízet služby také v oboru realit. Dobré zázemí umožnilo nabízet také projekční práce zaměřené na všechny stupně stavebního řízení. Od projektování novostaveb a rekonstrukcí probíhajících pro­vázaně a v součinnosti jak s architekty, tak i s orgány státní správy a se správci jednotlivých inženýrských sítí v rámci inže­nýrské činnosti při projednávání dokumentace až po zajištění úspor pro zákazníky.

Firma získala certifikáty ISO 9001:2001 a 14001:2005 a zpracovala několik desítek projektových doku­mentací k dotacím Zelená úsporám a pro tento dotační titul provedla řadu staveb. Ve stejném roce byla otevřena prodejna stavební a malířských potřeb STAVAMAL.CZ, která rozšířila portfolio nabízených služeb a produktů o fasádní studio, jenž svým zákazníků nabízí míchání barev na počkání, prodej po­třeb pro stavební a malířské práce. Mezi dalšími počiny Libo­ra Jindřichovského bylo skupování pozemků, jejich zasíťová­ní a příprava pro stavbu domů či rovnou vybudování bytových jednotek k pronájmu. Mezníkem byl rok 2016, kdy se obě spo­lečnosti a celé jejich zázemí přestěhovaly do halového objektu v bývalém areálu ČSAD Hlinsko, který si Stavební firma Li­bor Jindřichovský přestavěla pro své potřeby a vytvořila no­vou administrativní část, skladové prostory a také komerční prostor pro prodejnu STAVAMAL.CZ. O tři roky později kou­pila firma dva nákladní automobily a založila divizi 06 – Jindřichovský TRANSPORT.

Libor Jind­řichovský stále sleduje moderní trendy ne­jen proto, aby mohl vylepšovat svou fir­mu např. investováním do IT vybavení a rozšíření digitálních prostředků, ale také pro aktuální nabídku pro klienty. Důkazem je další bytový dům s moder­ním nádechem a propracovanými dis­pozicemi včetně příslušenství k bytové jednotce jako jsou balkóny a předzahrád­ky, který vybudoval v Hlinsku.

Přijďte se po­dívat, jak má vypadat kvalitní bydlení!

Přizvěte nás do výběrového řízení

Provádíme generální dodávku pozemního stavitelství, včetně projekční přípravy.

Kontaktní formulář