Certifikát KNAUF Praha spol. s.r.o.

2022

Certifikát KNAUF na montáž protipožárních konstrukcí sádrokartonového systému a pro provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů – Certifikace Libor Jindřichovský (Stavební firma) – fyzická osoba