Stavební práce - nový provoz loupárny brambor PZP Merlin, Hlinsko, 2013